Klager

Ønsker du at klage

Køber har, ved skriftlig henvendelse, mulighed for at få behandlet en klage. Klagen skal sendes til kontakt@danrisk.com

Køber har også mulighed for at indbringe en klage til Center for Klageløsning, Forbrugerklagenævnetog/eller EU-Kommissionens online klageportal.

Retsforhold afgøres efter dansk ret.