Ønsker du at klage?

Hvis du vil klage over Husets Forsikring, f.eks. over skadeafgørelser, så kan du kontakte:

Danrisk Forsikringsagentur ApS
Havnevej 1 4000 Roskilde
Mail: kontakt@danrisk.com


Såfremt en klage til Danrisk Forsikringsagentur ikke løser problemet, kan du rette henvendelse til forsikringsselskabet, hvor forsikringen er tegnet:

Gjensidige Forsikring
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV
CVR. NR. 33259247 dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge ORG-nr. 995 568 217
Mail: klage@gjensidige.dk


Hvis du ikke opnår enighed med Gjensidige, har du mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2, 1
1572 København V
Tlf.: 33 15 89 00
www.ankeforsikring.dk


Der udfyldes en klageformular som findes på Ankenævnets hjemmeside. Formularen indsendes sammen med et klagegebyr. Gældende gebyrsatser findes ligeledes på Ankenævnets hjemmeside.