Start aktiveringen

Hjælp I dette felt taster du den aktiveringskode, som findes i skrabefeltet på dit værdibevis.
Find skrabefeltet bag på værdibeviset