Lovpligtig information

1. Information ved køb

Du har købt en Husets Forsikring gennem:

Danrisk Forsikringsagentur ApS
Havnevej 1
4000 Roskilde
Mail: kontakt@husetsforsikring.dk
Tlf.: +45 53 70 03 62

Forsikringsformidler for:

Gjensidige Forsikring
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV
CVR.nr. 33259247

Danrisk Forsikringsagentur er registreret som Forsikringsformidler hos Finanstilsynet.

Gjensidige Forsikring, er forsikringsgiver og den ansvarlige overfor forsikrede i henhold til forsikringspolicen.

Forsikringens væsentligste indhold er beskrevet i nærværende dokument.

Du kan læse forsikringsbetingelserne her.

Den samlede pris inkl. afgifter fremgår af kvitteringen.

For distribution af Husets Forsikring modtager Danrisk Forsikringsagentur provision. Størrelsen af provisionen kan oplyses ved henvendelse til Danrisk Forsikringsagentur.


2. Fortrydelse

Du har 14 dages fortrydelsesret fra købsdatoen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag. Vil du gøre brug af fortrydelsesfristen, skal du inden de 14 dage give besked om, at du har fortrudt dit køb af forsikringen www.husetsforsikring.dk eller skriftligt til:

Danrisk Forsikringsagentur
Havnevej 1
4000 Roskilde
Mail: kontakt@husetsforsikring.dk
Tlf.: +45 53 70 03 62


3. Forsikringens dækningsomfang

Nedenfor kan du se vores produktinformation for de forskellige forsikringsprodukter, og du kan se informationer om hvad der er dækket, hvad der IKKE er dækket og dine rettigheder i forhold til forsikringen.

Husets Mobiltelefon Forsikring klik her

Husets Elektronik Forsikring klik her

Husets Kombi Forsikring klik her

Husets Cykel Forsikring klik her

Husets Produkt Forsikring klik her


4. Forsikringens betaling og løbetid

Forsikringen betales til Danrisk Forsikringsagentur ved købet.

Forsikringen løber indtil den skriftligt opsiges. Forsikringen trækkes automatisk på det betalingskort der er brugt ved købet eller aktiveringen. Forsikringen kan altid opsiges med 1 måneds varsel til et forfald.

Såfremt forsikringstager ønsker at gøre brug af forsikringen til dækning af en skade, skal skaden anmeldes her.