Lovpligtig information

1. Information ved køb

Du har købt en Husets Forsikring gennem:

Danrisk Forsikringsagentur ApS
Havnevej 1
4000 Roskilde
Mail: kontakt@husetsforsikring.dk
Tlf.: +45 53 70 03 62

Forsikringsformidler for:

Gjensidige Forsikring
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV
CVR.nr. 33259247

Danrisk Forsikringsagentur er under registrering som Forsikringsformidler hos Finanstilsynet i medfør af nye IDD regler. Hidtil har Danrisk været registreret som forsikringsagent i Agentregisteret hos Forsikring og Pension.

Gjensidige Forsikring, er forsikringsgiver og den ansvarlige overfor forsikrede i henhold til forsikringspolicen.

Forsikringens væsentligste indhold er beskrevet i nærværende dokument.

Du kan læse forsikringsbetingelserne her.

Den samlede pris inkl. afgifter fremgår af kvitteringen.

For distribution af Husets Forsikring modtager Danrisk Forsikringsagentur provision. Størrelsen af provisionen kan oplyses ved henvendelse til Danrisk Forsikringsagentur.


2. Fortrydelse

Du har 14 dages fortrydelsesret fra købsdatoen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag. Vil du gøre brug af fortrydelsesfristen, skal du inden de 14 dage give besked om, at du har fortrudt dit køb af forsikringen www.husetsforsikring.dk eller skriftligt til:

Danrisk Forsikringsagentur
Havnevej 1
4000 Roskilde
Mail: kontakt@husetsforsikring.dk
Tlf.: +45 53 70 03 62


3. Forsikringens dækningsomfang

Såfremt du har en indboforsikring, kan du have dækning for tyveri eller udefra kommende skader på dit produkt.

Husets Forsikring dækker udgifter i forbindelse med en skade på det forsikret produkt, som følge af:

✔ Pludselige og uforudsete udefra kommende hændelser

✔ Funktionsfejl efter udløb af den 2-årige reklamationsret i.h.t Købelovens § 83,

Produkterne har forskellige forsikrings perioder, hvilket fremgår af forsikringsbetingelserne.


4. Forsikringens betaling og løbetid

Forsikringen betales til Danrisk Forsikringsagentur ved købet.

Forsikringen løber indtil den skriftligt opsiges. Forsikringen trækkes automatisk på det betalingskort der er brugt ved købet eller aktiveringen. Forsikringen kan altid opsiges med 1 måneds varsel til et forfald.

Såfremt forsikringstager ønsker at gøre brug af forsikringen til dækning af en skade, skal skaden anmeldes her.