ALT DET MED SMÅT

Lovpligtig information
1. Information ved køb

Du har købt Husets Elektronikforsikring gennem

Danrisk Forsikringsagentur ApS
Havnevej 1
4000 Roskilde
tlf.:+45 53 700 362
kontakt@danrisk.com

Forsikringsagent for:

Gjensidige Forsikring
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV
CVR.nr. 33259247

Danrisk Forsikringsagentur er registreret som forsikringsagent i Agentregisteret (kan ses på): http://www.forsikringogpension.dk/medlemmer/Agentregisteret/Sider/Agentsøgning.aspx.

Gjensidige Forsikring, er forsikringsgiver og den ansvarlige overfor forsikrede i henhold til forsikringspolicen.

Forsikringens væsentligste indhold er beskrevet i nærværende dokument.

Du kan læse forsikringsbetingelserne her.

Den samlede pris inkl. afgifter fremgår af kvitteringen.

For distribution af Husets Elektronikforsikring modtager Danrisk Forsikringsagentur provision. Størrelsen af provisionen kan oplyses ved henvendelse til Danrisk Forsikringsagentur.

2. Fortrydelse

Du har 14 dages fortrydelsesret fra købsdatoen. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag. Vil du gøre brug af fortrydelsesfristen, skal du inden de 14 dage give besked om, at du har fortrudt dit køb af forsikringen til:

Danrisk Forsikringsagentur
Havnevej 1
4000 Roskilde
kontakt@danrisk.com

Fortrydelsen skal ske skriftligt.

3. Forsikringens dækningsomfang

Såfremt du har en indboforsikring, kan du have dækning for tyveri eller udefra kommende skader på dit produkt.

Husets Elektronikforsikring dækker værkstedets udgifter i forbindelse med en skade på det forsikret produkt, som følge af:

  • Pludselige og uforudsete udefra kommende hændelser
  • Funktionsfejl efter udløb af den 2-årige reklamationsret i.h.t Købelovens § 83,

Produkterne har forskellige forsikrings perioder, hvilket fremgår af forsikringsbetingelserne.

4. Forsikringens betaling og løbetid

Forsikringen betales til Danrisk Forsikringsagentur ved købet. Her trækkes for restbeløbet for købsmåneden + måneden efter.

Forsikringen løber indtil den skriftligt opsiges med løbende måned + 1 måned. Forsikringen betales månedligt og trækkes automatisk trækkes på det betalingskort der er brugt ved købet. Forsikringen kan altid opsiges med løbende måned + 1 måned.

Såfremt sikrede ønsker at gøre brug af forsikringen til dækning af en skade, skal sikrede kontakt Danrisk Forsikringsagentur på telefon +45 53 700 362 eller på kontakt@danrisk.com

5. Klage vedr. forsikring

Såfremt sikrede har en klage, kan sikrede henvende sig til enten Danrisk Forsikringsagentur eller Gjensidige Forsikring. Såfremt dette ikke løser problemet, kan uoverensstemmelsen indbringes for:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V.
Tlf: 33158900

Reglerne herfor fremgår af www.ankeforsikring.dk.